Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska ul.

Hudobný skladateľ, dirigent, hudobný pedagóg. Narodil sa v Prešporku, ale celú svoju kariéru strávil vo Viedni. Zomrel v Rakúsku.

V Bratislave v decembri 1965 na budove dnešného ministerstva kultúry zo strany Uršulínskej ul. odhalili F. Schmidtovi bronzovú pamätnú tabuľu. Na tomto mieste stával dom, kde sa F. Schmidt narodil. Autorom pamätnej tabule je akademický sochár Alexander Vika.