František Palacký (1798 - 1876), Palackého ulica

Český historik a buditeľ s prídomkom Otec národa. Študoval aj na prešporskom lýceu, kde poznal P. J. Šafárika.

V Bratislave F. Palackému v roku 1931 alebo 1933 (v literatúre sa objavujú oba tieto letopočty) odhalili bustu pred školou na Palackého ulici. Jej autorom bol Ladislav Šaloun. Použil na ňu kameň zo zničeného pomníka Márie Terézie. Mramorová busta časom zčernala a aj podstavec bol značne znečistený. Správca bratislavských pamiatok GIB v roku 2015 pomník zrenovoval. Na buste boli zároveň aj domodelované chýbajúce časti tváre.