France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova ul.

F. Prešeren slovinský básnik bol autorom slovinskej štátnej hymny a spolutvorcom spisovného jazyka. Pri nábreží Dunaja v Bratislave bola po ňom už od roku 1921 pomenovaná krátka ulička.

Spoločnosť Izomat a.s. bola donorom pamätnej tabule, ktorú mu tu na bočnej fasáde zo strany Prešernovej ul. na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábr. odhalili v roku 2002. Na slávnosti bol prítomný riaditeľ spoločnosti Pavol Petrech a slovinská veľvyslankyňa na Slovensku Ada Filip Slivnik. Pán Petrech na tejto škole študoval a Izomat bol v tom čase v spoluvlastníctve slovinských majiteľov.