Ferenc (Franz) Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo nám.

Svetoznámy hudobný skladateľ. V Prešporku viackrát koncertoval. Prvý raz ako 9-ročný (1820) s veľkým úspechom, ktorý prednaznačil celú jeho kariéru.

Pri stom výročí narodenia F. Liszta mu roku 1911 v Prešporku pri Dóme sv. Martina na dnešnom Rudnayovom nám. odhalili bustu na kamennom stĺpe. Priestor pred pomníkom ohradili secesnou kovanou mrežou s motívom notovej osnovy. Autorom busty je Viktor Tilgner. Vytvoril ju roku 1884. Na pomníku je jej bronzový odliatok z roku 1911. Pomník venoval z vlastných prostriedkov archivár Ján Batka.*

Bustu v Bratislave odhalili F. Lisztovi aj na priečelí Mestského divadla (dnes Opera SND), ktoré slávnostne otvorili 22. 9. 1886 dva mesiace po Lisztovej smrti. Jej autorom je Wilhem Marhenke. Poškodený originál je v depozite Galérie mesta Bratislavy a na priečelí opery je jej kópia. Na fasáde knižnice UK na Ventúrskej ul. má pamätnú tabuľu venovanú jeho koncertu roku 1820 a v záhrade knižnice od roku 1963 je umiestnená jeho socha v bronzovom prevedení od akademického sochára Jána Kulicha.

 

* Alexandra Tauberová: Johann Nepomuk Hummel a Franz Liszt v svetle pamiatok, in: Pamiatky a múzeá 2/1997, str. 35