Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Žilinská ulica

Ferdinand Martinengo sa narodil v chorvátskom Záhrebe v talianskej šľachtickej rodine. Od mladosti bol vynikajúcim šermiarom. Po prisťahovaní do Prešporka v roku 1844 si založil šermiarsku a telocvičnú školu. Zorganizoval založenie športových klubov rôzneho zamerania a predovšetkým prešporského hasičského spolku. Na jeho ustanovujúcom zasadaní v roku 1868 bol založený vlastný hasičský zbor, za ktorého veliteľa bol zvolený F. Martinengo. Pár mesiacov po vzniku bol prvou ostrou akciou zboru zásah pri Trnavskom mýte pri požiari hostinca. F. Martinengo je pochovaný na Ondrejskom cintoríne. Náhrobný pomník mu dal zhotoviť s prispením mesta miestny hasičský spolok.
Na budove hasičskej zbrojnice na Žilinskej ulici je F. Martinengovi venovaná pamätná tabuľa z roku 1937. Pôvodne bola odhalená počas zjazdu československých hasičov 3. júla uvedeného roku na hasičskej zbrojnici na Radlinského ulici.
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, od roku 1998 šíriteľ odkazu osobnosti, ktorej meno má v názve, bola iniciátorom novej pamätnej tabule pre F. Martinenga. Na budove hasičskej zbrojnice na Žilinskej ulici ju odhalila starostka bratislavského Starého mesta Táňa Rosová 3. mája 2011. Jej autorom je Drahomír Zobek. Od spomenutého dátumu nesie zbrojnica Martinengovo meno.

 

Ján Vyhnánek: Zásluhy Ferdinanda Martinenga..., 15. 12. 2017, in: www.bratislavskerozky.sk