Evanjelické lýceum - zoznam študentov, Konventná ul. č. 13

Budova na Konventnej 13 sa postavila pre účely ev. a.v. lýcea v rokoch 1854 – 1855. Samotná škola bola lýceom už od roku 1803. Lýceum vychovalo pre slovenský národ veľa národne orientovaných žiakov. Menoslov tých najvýznamnejších (67 mien) sa zvečnil na pamätnej tabuli na nároží budovy podľa projektu architekta Harmincza roku 1932.