Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova ul. č. 13

Kňaz (rk). Už počas monarchie získal skúsenosti so zakladaním stredoškolských internátov. Roku 1922 založil v Bratislave vysokoškolský internát, ktorý sa od roku 1926 presťahoval do novopostavených priestorov pod menom Svoradov. E. Filkorn bol jeho prvým riaditeľom. Založil Katolícku jednotu žien. Do roku 1945 bol poslancom slovenského parlamentu. Po vojne ho komunistický režim odsúdil na dva roky väzenia. Bol kanonikom.

Roku 1996 mu arcibiskup Ján Sokol odhalil pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom vo vstupnom priestore Svoradova. Ako doplnok pamätnej tabule zároveň vedľa nej osadili ďalšiu tabuľu s veršami Andreja Žarnova. Pamätnú tabuľu dali zhotoviť akademici, ktorí v internáte bývali a sponzoroval ju Anton Potocký z Bonnu.