Elektrické osvetlenie Grassalkovichovho paláca, záhrada Grassalkovichovho paláca

Prvé verejné elektrické osvetlenie v Prešporku realizovali 25. 8. 1878 v záhrade Grassalkovichovho paláca na slávnosti Spolku typografov, keď tu rozsvietili 200 elektrických svietidiel.

Pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto udalosť odhalil 26. 8. 2003 prezident Rudolf Schuster a Konrad Kreuzer zo Západoslovenskej energetiky v záhrade Grassalkovichovho paláca. Pamätná tabuľa bola zhotovená podľa návrhu akademického maliara Ondreja Zimku. Iniciátorkou pamätnej tabule bola Mgr Tatiana Sikorová z archívu STU, ktorú inšpiroval článok ing.Vojtecha Sládka a v jeho mene listom oslovila prezidentskú kanceláriu.

 

Použitá literatúra:

(vj): Prvé exteriérové osvetlenie v Bratislave, in: Spektrum, Periodikum STU v Bratislave, č. 2, ročník X., 2003, str. 20