Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park

Člen KSČ. Vedúca osobnosť obrodeneckej snahy v roku 1968 v Československu. Po zamatovej revolúcii znovu vstúpil do politiky ako člen sociálnej demokracie na poste predsedu parlamentu ČSFR. Zahynul pri dopravnej nehode.

V priestoroch bratislavského Horského parku sa Dubček často stretal so svojimi priateľmi. Keď sa najstaršia európska univerzita v Bologni rozhodla udeliť mu čestný doktorát, tak Dubček v Horskom parku koncipoval svoj prejav pre túto príležitosť. Doktorát si osobne prevzal 13. novembra 1988 a počas návštevy Talianska ho prijal aj pápež Ján Pavol II.

Pamätnú tabuľu A. Dubčekovi odhalili 6. novembra 2003 na budove horárne v Horskom parku Giudo Gambetta, profesor bolonskej univerzity a iniciátor čestného doktorátu pre A. Dubčeka, a bratislavský primátor Andrej Ďurkovský za prítomnosti prezidenta Rudolfa Schustera. Pamätnú tabuľu doplnil súčasne aj nápis na lavičke v blízkosti horárne.

 

Blízke pamätníky