Dionýz Štúr (1827 - 1893), ŠGÚDŠ - Mlynská dolina č. 1

Narodil sa v Beckove. Študoval na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Neskôr pracoval v Ríšskom geologickom ústave vo Viedni. Venoval sa geologickému mapovaniu a fytopaleontológii. Zomrel vo Viedni.

Podľa posmrtnej masky D. Štúra vymodeloval J. Moser bustu, ktorá bola predlohou pre mramorovú bustu od R. Schröera. Tá je dnes vo vestibule geologického Bundesanstaltu vo Viedni. Podľa nej vyhotovil akademický sochár Jozef Pospíšil kópiu z patinovanej sadry. V roku 1958 z nej vyhotovili bronzový odliatok, ktorý je dnes vystavený na mramorovom podstavci vo vstupnom priestore Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na Patrónke. Aj sadrová busta je v majetku ŠGÚDŠ.

Od roku 2013 je aj priamo pri vstupe do ústavu na Patrónke odhalená pamätná tabuľa s bustou D. Štúra.

 

Použitá literatúra: Oto Miko, Eva Nelišerová: Podoby Dionýza Štúra, in: Pamiatky a múzeá 6/1993, str. 38-39