Dionýz Ilkovič (1907 - 1980), Mýtna ul. č. 36

Vedec, fyzik, žiak Jaroslava Heyrovského, najväčší úspech dosiahol v polarografii. Bol profesorom SVŠT, zakladal Fyzikálny ústav SAV. Narodil sa v Spišskom Štiavniku, zomrel v Bratislave.

Pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom D. Ilkovičovi odhalili 26. 9. 2005 pri slávnostnom otvorení nového akademického roka za prítomnosti prezidenta Ivana Gašparoviča v budove STU na Mýtnej ulici.

Pamätnú tabuľu má D. Ilkovič aj v budove Chemického ústavu SAV v Bratislave.