Darcom orgánov, Anatomický ústav LF UK - Sasinkova ul. č. 2

Pamätnou tabuľou, ktorú odhalila prednostka Anatomického ústavu Eliška Kubíková v priestoroch ústavu 20. 10. 2009, si pripomenuli všetkých darcov svojich telesných pozostatkov pre výučbu medikov. Bolo to pri 90. výročí vzniku Lekárskej fakulty UK.

Na tabuli je nápis:

S hlbokou úctou a vďačnosťou myslíme na tých, ktorí svojím veľkorysým darom umožňujú, aby anatómia bola miestom, kde mŕtvi učia živých.