Daniel Tupý - Proti neonacizmu, rasizmu a intolerancii, Šafárikovo nám. č. 6

Daniel Tupý bol študent filozofickej fakulty UK. Zavraždili ho 4. novembra 2005 pravdepodobne kvôli výzoru, ktorým iritoval neznámych útočníkov, na Tyršovom nábreží v Petržalke.

Pamätnú tabuľu D. Tupému a proti neonacizmu, rasizmu a intolerancii odhalil rektor UK František Gahér 23. februára 2006 na budove UK v Bratislave.

Ďalší pamätník D. Tupému postavili na Tyršovom námestí v Petržalke.