Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park

Prešporský rodák, vlastným menom Carl Förster, sa narodil v zámožnej rodine muzikanta. Vyštudoval viedenské konzervatórium. Žil dlhodobo v Paríži, kde sa stal uznávaným klaviristom. Často koncertoval a bol známy aj v Anglicku, Na pozvanie britskej kráľovny Viktórie komorne vystúpil aj v Buckinghamskom paláci. Každoročne počas leta sa vracal do rodiska. Obdobie 1. svetovej vojny mu zabránilo žiť v zahraničí, zostal v Prešporku, Ako svetom ocenený umelec nemal ale ani v tejto dobe problém pokračovať v umeleckej a hudobnej pedagogickej činnosti. Zomrel vo viedenskom sanatóriu po zdravotných problémoch a pochovaný je na bratislavskom cintoríne na Kozej báne.
Po roku 1925 mu postavili v ústrednej časti Horského parku malý kamenný pomníček v tvare lavičky, na ktorej je jeho umelecké meno.

 

Ján Vyhnánek: „Veľký syn mesta" – klavírny virtuóz Charles Foerster, 5. 2. 2017, in: www.bratislavskerozky.sk