Bulharským partizánom, Vajanského nábr.

SNP sa zúčastnili aj Bulhari, ktorí boli prevažne poslucháčmi bratislavských vysokých škôl a poľnohospodárskymi robotníkmi z okolia Bratislavy. V noci z 13. na 14. novembra 1944 zatkli 51 bulharských antifašistov, z ktorých mnohí skončili v Dachau a Buchenwalde. Tí, ktorí unikli zatknutiu, sa pridávali k partizánom.

Na pamäť 38 bulharských partizánov, ktorí zahynuli počas SNP, odhalili v Bratislave na Vajanskom nábreží 3. septembra 1949 pomník od akademického sochára Františka Davida. Pomník predstavuje bronzové súsošie partizánskej dvojice na žulovom podstavci.