Bratislavský poludník, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu

Najvýznamnejší kartograf Uhorska Samuel Mikovíni si pre ním tvorené mapy určil nultý poludník prechádzajúci severovýchodnou vežou bratislavského hradu.

Tento fakt pripomína na nábreží Dunaja pamätná tabuľa na kamennom podstavci. V septembri 2002 ju odhalili primátor Jozef Moravčík a rektor STU Ľudovít Molnár. Pamätník bol realizovaný podľa návrhu architektov Jozefa Liščáka a Andreja Baníka. Pamätník dotváral do chodníka umiestnený bronzový pás smerujúci k veži hradu. Išlo už o druhé znovuzrodenie pomníka, pôvodne bol odhalený už roku 1997, ale stal sa terčom vandalov či zlodejov. Roku 2007 zberači kovov tabuľu a kovové uholníky na chodníku znovu ukradli a tie boli nahradené z umelých materiálov.