Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta - Nám. Eugena Suchoňa č. 1

   Budova Reduty bola postavená v roku 1773 ako sýpka a svoj honosný výzor získala po prestavbe v rokoch 1913 – 1919. V roku 2012 dokončili jej nákladnú rekonštrukciu, kde má stánok aj Slovenská filharmónia. Sumou až 2 mil. € sa na nej podieľalo aj Nórske kráľovstvo. Ako výraz vďaky bolo preto nádvorie Reduty pomenované po Björnstjerne Björnsonovi. Bol to nórsky prozaik a publicista, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1903. Zastával sa práv slovenského národa na medzinárodnom poli počas národnostného útlaku.

   Dňa 10. mája 2012 za prítomnosti nórskych hostí bolo odovzdaná zrekonštruovaná Reduta. Na zastrešenom nádvorí našla nové umiestnenie aj Björnsonova busta od akademického sochára Víťa Bojňanského. Bustu pôvodne odhalili na výstave Pocta Björnsonovi v priestoroch Bratislavského hradu nórsky kráľ Harald V. a slovenský prezident Ivan Gašparovič 27. októbra 2010 (Rok 2010 – sté výročie úmrtia spisovateľa, 27. 10. 1907 - deň tragédie v Černovej). Pamätnú tabuľu má B. Björnson v Bratislave aj na Björnsonovej ulici.

 

Použitá literatúra: Jozef Beňovský: Pocta Björnsonovi na Slovensku, in: Knižnica 3/2011, str. 48-53 publikované na http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2011/marec/48.pdf