Aurel Stodola (1859 -1942), SjF STU Nám. Slobody č. 17

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, kde je od roku 1989 pochovaný. Bol vysokoškolským pedagógom v Zürichu, kde aj zomrel. Svetový ohlas získal teoretickou prácou o vývoji parných a plynových turbín.

V aule Strojníckej fakulty je odhalená busta A. Stodolu.