Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela ul. č. 6

Bratislavský rodák a svetoznámy sochár,vyštudovaný doktor medicíny, v začiatkoch výtvarne pôsobil vo Viedni, pracoval s netradičnými materiálmi a postupne si jeho dielo získalo svetový ohlas. Veľký čas života prežil v Londýne, zomrel v Španielsku. V Bratislave na Bielej ul. č. 6, kde vyrastal, 26. 11. 2002 otvorili Múzeum Arthura Fleischmanna. Expozície múzea sú na 1. poschodí domu.

Na priečelí domu je mu venovaná pamätná tabuľa. 

 

Použitá literatúra: Zuzana Francová: Múzeum Arthura Fleischmanna, Pamiatky a múzeá 3/2003, str. 34-37