Anton Grigorievič Rubinštejn (1829 - 1924), Sedlárska ul.

Hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg. Prešporok navštívil tri krát.

Počas prvej návštevy roku 1847 žil a pracoval v Kutschersfeldovom paláci. Na pamäť tejto návštevy mu roku 1959 odhalili pamätnú tabuľu na fasáde paláca zo strany Hlavného námestia. Neskôr tabuľu premiestnili na fasádu paláca zo strany Sedlárskej ul. Jej autorom sú akademickí sochári Ervín Staník, Ján Rybárik, Ivan Strelko.