Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie

Spisovateľ A. Bernolák sa narodil v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. V roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Bol vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva, považujeme ho za kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

V Bratislave na Rudnayovom námestí mu v roku 1937 odhalili pomník. Na podstavci z umelého kameňa je bronzová busta od sochára Jozefa Pospíšila.