Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie

Niekedy sa uvádza s prívlastkom Durínska. Dcéra Ondreja II. Keď ovdovela, venovala sa chudobným a chorým. Roku 1235 ju vyhlásili za svätú.

Na nádvorí bratislavského hradu má bronzovú sochu na kamennom podstavci doplnenú o dve informačné tabule z bronzu. Odhalili ju roku 2001, keď ju požehnal arcibiskup Ján Sokol. Jej autorom je taliansky sochár Norbert Sadei.