Alois Kolísek (1868 - 1931), Františkánske nám.

Moravan, slovákofil, katolícky kňaz, publicista. Angažoval sa v spolupráci Čechov a Slovákov najmä v hudobnej kultúre. Spoluzakladal Hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave, ktorá sa transformovala na Hudobnú a dramatickú akadémiu.

V Bratislave na Františkánskom nám. oproti budove hudobnej školy mu 17. septembra 1933 odhalili pomník s bronzovým poprsím od akademického sochára Jozefa Pospíšila. Pomník dala postaviť Slovenská liga v náklade 24,5 tisíc korún*.

 

* Ján Ruman: Slovenská liga - budovateľka duchovných a hmotných pomníkov národa, in: Pamiatke predkov, Bratislava 1944,  str. 130