Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka

Člen KSČ. Vedúca osobnosť obrodeneckej snahy roku 1968 v Československu. Po zamatovej revolúcii znovu vstúpil do politiky ako člen sociálnej demokracie na poste predsedu parlamentu ČSFR. Zahynul pri dopravnej nehode. Pochovaný ja na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

V novembri 2001 pomenovali po A. Dubčekovi priestor pred slovenským parlamentom. Dňa 20. augusta 2002 mu tam odhalil predseda SNR Jozef Migaš pomník v podobe bronzovej busty na kamennej konzole pripevnenej k stene. Autorom busty bola akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová. Na širšie koncipovanom pomníku ďalej spolupracovali akademickí sochári Marián Balážik, Ladislav Sabo a architekti Ľudovít Jendreják a Peter Puškár.

Ďalšie pomníky má A. Dubček odhalené v Bologni, Madride, Ríme, pri Humpolci.

 

Blízke pamätníky