Vysťahovanie Maďarov z Podunajských Biskupíc - 1947, park pri Trojičnom nám.

Dohoda ČSR s Maďarskom z 27. 2. 1946 umožnila nútene odsunúť zo Slovenska toľko Maďarov, koľko sa dobrovoľne Slovákov v Maďarsku prihlásilo na presídlenie na Slovensko. Vláda ČSR mala síce pôvodne v pláne odsunúť takmer všetko maďarské obyvateľstvo, dohoda jej umožňovala nad rámec reciprocity aj vysťahovať Maďarov, ktorí sa dopustili počas vojny trestných činov proti ČSR (Slovensku). Maďarsko nesúhlasilo dobrovoľne so žiadnou zámenou obyvateľstva, na dohodu pristúpilo aj pod tlakom víťazov 2. svetovej vojny a faktom, že ČSR prinútila odísť na prelome rokov 1946 a 1947 vyše 40 tisíc Maďarov aj do vysídleného českého pohraničia. Do Maďarska bolo nakoniec v rokoch 1947 a 1948 vysťahovaných takmer 90 tisíc obvateľov maďarskej národnosti.

V parku pri Trojičnom nám. v Podunajských Biskupiciach 6. 10. 2007 odhalili pomník v podobe vyrezávaného dreveného stĺpa na pripomenutie udalosti vysídlenia Maďarov z Podunajských Biskupíc. (6. 10. je v Maďarsku Dňom národného smútku) Pomník dala postaviť pobočka Csemadoku v Podunajských Biskupiciach. Udalosti sa zúčastnila predsedníčka parlamentu Maďarska Katalin Sziliová a predseda SMK Pál Csáky, obaja ako súkromné osoby.