Svetozár Miletič (1826 - 1901), Miletičova ul.

Vojvodinský Srb, literát, politik, poslanec Uhorského snemu. Bol dva roky Štúrovým žiakom v Bratislave.Zastával sa práv národností v Uhorsku, niekoľkokrát na sneme vystupoval v prospech Slovákov. V roku 1868 v prejave pod názvom Otázka národnosti sa zastal Slovákov, aby mohli hovoriť rodnou rečou. Keď zatvorili Maticu slovenskú roku 1875, v sneme to ostro odsúdil.

V roku 1921 po ňom v Bratislave premenovali ulicu, na ktorú umiestnili mramorovú tabuľu na betónovom podstavci na jeho pamäť.

Ďalšiu pamätnú tabuľu má aj na budove bývalej Slovenskej Ligy na Grösslingovej ul. a aj v banátskej Kovačici, kde žije početná slovenská komunita.