Svetozár Miletič (1826 - 1901), Miletičova ulica

Vojvodinský Srb, literát, politik, poslanec Uhorského snemu. Bol dva roky Štúrovým žiakom v Bratislave. Zastával sa práv národností v Uhorsku, niekoľkokrát na sneme vystupoval v prospech Slovákov. V roku 1868 v prejave pod názvom Otázka národnosti sa zastal Slovákov, aby mohli hovoriť rodnou rečou. Keď zatvorili Maticu slovenskú roku 1875, v sneme to ostro odsúdil.

V roku 1921 po Miletičovi v Bratislave premenovali ulicu, na ktorú umiestnili mramorovú tabuľu na betónovom podstavci na jeho pamäť. Ďalšiu pamätnú tabuľu má aj na budove bývalej Slovenskej ligy na Grösslingovej ulici a aj v banátskej Kovačici, kde žije početná slovenská komunita.