Štefan Marko Daxner (1822 - 1892), Daxnerovo námestie

Národovec, advokát a novinár sa zapojil do Slovenského povstania 1848 - 1849, podieľal sa na Žiadostiach slovenského národa 1848 a Memorande národa slovenského 1861.

V Bratislave na Daxnerovom námestí má v parku osadenú bustu zo zliatiny kovov na mramorovom stĺpe. Pamätník odhalili 21. júla 1973. Jeho autormi sú akademický sochár Karol Lacko a architekt Virgil Droppa.

V rodnom Tisovci má pamätnú tabuľu na rodnom dome. V Rimavskej Sobote má pieskovcový pamätník od akademického sochára Andreja Melicherčíka.