Padlým v 1. svetovej vojne, Komárov

Komárov bol samostatnou obcou až do roku 1950, keď ho pričlenili k Podunajským Biskupiciam. Mal preto aj vlastnú pamätnú tabuľu venovanú padlým v 1. svetovej vojne. Je na nej súveršie v maďarskom jazyku. Nachádza sa na kaplnke pred komárovským cintorínom.