Padlým námorníkom v 2. svetovej vojne, areál prístavu

Pomník námorníkom Dunajplavby, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny pri výkone povolania je odhalený pred budovo Štátnej plavebnej správy v areáli bratislavského prístavu neďaleko mosta Apollo. Pomník je v podobe betónovej steny imitujúcej morské vlny a pred stenou je železná kotva. Text na podstavci je z hliníkových litier. Autorom pomníka odhaleného 16. 6. 1972 je akademický sochár Vladimír Popovič.