Padlým námorníkom v 2. svetovej vojne, areál prístavu

Pomník námorníkom Dunajplavby, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny a pri výkone povolania, je odhalený pred budovou Štátnej plavebnej správy v areáli prístavu pri moste Apollo. Pred pomníkom v podobe betónovej stély s reliéfom morských vĺn je železná kotva. Autorom pomníka odhaleného 16. júna 1972 je akademický sochár Vladimír Popovič.