Obetiam komunistického režimu, cintorín v Ružinove

Pamätník obetiam komunistického režimu odhalili 29. 10. 1992 na ružinovskom cintoríne v Bratislave. Dala ho postaviť Konfederácia politických väzňov Slovenska. Spočíva z veľkého kovového kríža, ktorý vítal Svätého otca na vajnorskom letisku roku 1990 a z troch lúčovite vybiehajúcich betónových stien, na ktoré umiestnili mramorové tabule s menoslovami obetí režimu.