Obetiam bombardovania rafinérie Apollo, Vlčie hrdlo

Rafinéria Apollo spracovávala minerálne oleje od roku 1895 až do obdobia, keď ju nahradil Slovnaft. Jednou z epizód v jej histórii je ťažké bombardovanie počas 2. svetovej vojny. Spojenci v snahe sťažiť zásobovanie nemeckých vojsk pohonnými hmotami sa rozhodli nechať zbombardovať bratislavskú rafinériu Apollo 16. 6. 1944. Zahynulo pritom veľa zamestnancov Apolla, ale aj ostatného obyvateľstva, pretože bomby zasiahli aj iné obývané oblasti mesta.

Bratislavský Slovnaft sa považuje za nástupnícku organizáciu po už zaniknutej rafinérii Apollo.

Vo vestibule osobnej vrátnice Slovnaftu je odhalená veľká kamenná pamätná tabuľa s menoslovom 74 obetí z radov zamestnancov Apolla, ktorí o život prišli pri spojeneckom bombardovaní rafinérie počas 2. svetovej vojny. Pamätná tabuľa vznikla už v roku 1944, dlho však odpočívala v depozitoch, na dnešnom mieste bola odhalená v roku 1995.