Míľniky Červenej armády, Komárňanská ulica

Oslobodenie Bratislavy Červenou armádou pripomínajú žulové míľniky, osadené na území mesta. Je na nich zaznamenaný postup sovietskych vojsk. Boli odhalené roku 1960, dodnes sa zachovali všetky. Je ich šesť. Sú rovnakého tvaru, odlišné sú len v nápise, ktorý zachytáva situáciu pri oslobodzovaní na konkrétnom mieste. Míľniky sú tvaru pylónu. Zalomený bok označuje smer postupu sovietskych vojsk. Pozlátený nápis je z jednej strany v slovenskom jazyku, z druhej v ruskej azbuke. K výzdobe patrí štylizovaná lipová ratolesť. Nad ňou je päťcípa hviezda a dole kosák a kladivo. Vytvorili ich akademický sochár Ladislav Snopek s architektom Ladislavom Beisetzerom. Nachádzajú sa na Račianskej a Komárňanskej ulici, Lamačskej, Ivánskej, Vajnorskej a Viedenskej ceste. Míľnik na Komárňanskej ulici bol pôvodne osadený v priestore dnešnej križovatky ulíc Popradská a Slovnaftská. Presný čas jeho premiestnenia nepoznáme, domnievame sa, že to bolo po roku 1990.