Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku

Funkcionár KSČ, hrdina ČSSR, aktívny v protifašistickom odboji, predseda SNR a Zboru povereníkov. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.

Bronzový pomník má v bratislavskom Ružinove v Parku Andreja Hlinku, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako Park Karola Šmidkeho a založili ho roku 1979. Od toho roku je tam umiestnený aj pomník K. Šmidkeho. Jeho autormi sú akademický sochár Vojtech Remeň a architekt Ferdinand Milučký.

V Bratislave má K. Šmidke pamätnú tabuľu aj na Dostojevského rade a ďalšia pamätná tabuľa z roku 1967 bola na dnes asanovanej budove Tesly na Račianskej ulici.