Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova ul. č. 2

Národný umelec, divadelník a pedagóg, viedol Štátne divadlo v Košiciach.

V Bratislave má na budove ZŠ na Borodáčovej ulici pamätnú tabuľu autorky akademickej sochárky Kláry Pataki. Odhalili ju národný umelec, herec Viliam Záborský a riaditeľ SND Ján Kákoš 7. 3. 1980.

Na budove divadla v Košiciach má pamätnú tabuľu od roku 1970. Ďalšiu mu odhalili na kultúrnom dome v obci Klenov, kde v rokoch 1918 - 1919 režíroval ochotnícke divadelné predstavenia.