Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova ul.

Organizátor revolučného mládežníckeho zväzu v Bratislave. Narodil sa v Nitre, zomrel v koncentračnom tábore v Mauthausene. Od roku 1939 člen komunistickej strany. V jeho byte sa v roku 1941 tlačil ilegálny časopis Mor ho! V roku 1942 ho zatkli a odsúdili na 5 rokov. Začiatkom roka 1945 ho nemecká polícia odvliekla do Mauthausenu.

V Bratislave na Nevädzovej ulici pri škole, ktorá niesla jeho meno, mu 2. apríla 1981 odhalili pomník. Je ním bronzová busta na členenom kamennom pylóne. Autormi pomníka sú akademický sochár Rastislav Miklánek a architektka Barbora Beisetzerová.

V Bratislave mal pamätnú tabuľu s reliéfnym portrétom umiestnenú aj na dnes už asanovanom dome na Štefánikovej ulici a ďalšiu na Leteckej ulici.