Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova ul.

Organizátor revolučného mládežníckeho zväzu v Bratislave. Narodil sa v Nitre, zomrel v koncentračnom tábore v Mauthausene. Od roku 1939 člen KSS.V jeho byte sa roku 1941 tlačil ilegálny časopis Mor ho! V roku 1942 ho zatkli a odsúdili na 5 rokov. Začiatkom roku 1945 ho nemecká polícia odvliekla do Mauthausenu.

V Bratislave na Nevädzovej ul. pri škole, ktorá niesla jeho meno mal 2. 4.1981 odhalený pomník. Je ním bronzová busta na členenom kamennom pylóne. Autormi pomníka sú akademický sochár Rastislav Miklánek a architektka Barbora Beisetzerová.

V Bratislave mal pamätnú tabuľu s reliéfnym portrétom umiestnenú aj na dnes už asanovanom dome na Štefánikovej ul. a ďalšiu na Leteckej ul.