Augustín Drška (1939 - 2009), kostol Mena Panny Márie - Poľnohospodárska ul. č. 4

  Farnosť v bratislavskej Vrakuni bola novozriadená v roku 1991 odčlenením od farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice. Jej prvým farárom až do roku 1999 bol  vdp. A. Drška. Počas jeho pôsobenia postavili k pôvodnému kostolu prístavbu (1993 - 1995), ktorá prevzala funkciu kostola. A. Drška bol rodák z Kútov, za kňaza ho vysvätili v roku 1963.

Pamätná tabuľa dekanovi Antonínovi Drškovi bola odhalená pri svätej omši v novej prístavbe kostola  12. 9. 2010.