Andrej Hlinka - Černová 1907, Park Andreja Hlinku

Národneorientovaný kňaz (rk), politicky angažovaný. Narodil sa v Černovej 1864, zomrel v Ružomberku1938. Od roku 1889 kňazom. Od roku 1905 ružomberským farárom, zakladal Slovenskú ľudovú stranu, po vojne bol jej predsedom až do smrti. Od 1920 do 1938 predsedom Spolku svätého Vojtecha.

Jeho meno je späté s udalosťami v Černovej, kde si ho obyvatelia rodnej obce pozvali na posviacku kostola. Spišský biskup Párvy si to neželal a posviacku obci nanútil v inom čase. Protest obyvateľov potom krvavo potlačila vtedajšia uhorská správa 27. októbra 1907.

V Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove odhalili 5. júna 2007 pamätník A. Hlinku spojený s touto udalosťou. Slávnosť sa konala pri reprezentatívnom zastúpení osobností politického života, vrátane prezidenta I. Gašparoviča a ministra kultúry M. Maďariča. Autorom pamätníka s obkladom z čiernej žuly je architekt Stanislav Májek, autorom bronzovej Hlinkovej busty je sochár Teodor Baník. Realizáciu diela zabezpečovala Spoločnosť Andreja Hlinku z verejnej zbierky v snahe postaviť Hlinkovi dôstojnejší pamätník, než bola neďaleká pamätná tabuľa z roku 1998.

Ďalší pamätník má A.Hlinka v bratislavskej Rači.