Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park Andreja Hlinku

Národno orientovaný kňaz (rk), politicky angažovaný. Narodil sa v Černovej, zomrel v Ružomberku. Od roku 1889 kňazom. Od roku 1905 ružomberským farárom, zakladal Slovenskú ľudovú stranu, po vojne bol jej predsedom až do smrti. Od 1920 do 1938 predsedom Spolku svätého Vojtecha.

Obyvatelia Ružinova odhalili A. Hlinkovi 16. augusta 1998 pamätnú tabuľu v parku nesúcom jeho meno. Príslušenstvo k tabuli osadené na kovovej tyči (ako je zjavné z obrázku) je asi zničené.

Povedľa pamätnej tabule o pár rokov neskôr odhalili dôstojnejší pamätník venovaný A. Hlinkovi a udalostiam v Černovej. Ďalší pamätník ma A. Hinka v bratislavskej Rači.