Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova ulica

Biskup, ktorý si zachoval slovenské povedomie. Narodil sa vo Veselom pri Trnave, zomrel vo Sv. Kríži nad Hronom. Bol farárom v Pešti, roky pôsobil v Chorvátsku, viedol delegáciu, ktorá cisárovi predložila Memorandum národa slovenského, stal sa prvým predsedom Matice slovenskej.

Pomník Š. Moyzesa v podobe busty od akademického sochára Stanislava Mikuša na kamennej stéle je odhalený v bratislavskej Petržalke na Lenardovej ulici asi od roku 2005.