Slovenskému vysťahovalectvu, Sad Janka Kráľa

V petržalskom Sade Janka Kráľa je od 5. 7. 2000 umiestnená nahrubo opracovaná skala s vyrytým nápisom, podľa ktorého je skala základným kameňom pamätníka slovenského vysťahovalectva. Je to 4,5 t kus červeného mramoru z Tardoša, dar Slovákov z Maďarska. Budúci rok bol vypracovaný ideový zámer a projekt monumemntálneho pamätníka, ale jeho dlhodobejšie nerealizovanie si vyžiadalo novú ideovú koncepciu pamätníka v roku 2008, aby sa pohli stojaté vody. Vláda SR sa vtedy zaangažovala k realizácii pamätníka, ale asi z finančných dôvodov je tento zámer v nedohľadne.

Pamätník v podobe veľkej steny by mohol stáť na Vajanského nábr. (?), kde by sa presunul aj zakladný kameň. V stene by bol výrez dvojkríža, do ktorého by bol umiestnený zvon. Na stenu by si rodiny vysťahovalcov za poplatok umiestňovali pamätné tabuľky.

 

Použitá literatúra: http://www.diaspora.sk/?page_id=56#vseobecne