Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského ul. č. 26

Petržalku ako dôležité vojenské predmostie Bratislavy získalo Československo po 1. svetovej vojne od víťaznej koalície až po dodatočnom diplomatickom úsilí. Československí vojaci ju obsadili 14. augusta 1919 a pripojili definitívne k novovzniknutej ČSR. Na akcii sa podieľali vojaci čsl. vojenského zboru z 1. a 2. pluku Stráže slobody, ženijných jednotiek a členovia Sokola pod velením francúzskych dôstojníkov. Vojaci sa do Petržalky dostali z dvoch strán. Preplavili sa cez Dunaj pri internáte Lafranconi a prešli cez zamínovaný most, ktorý strážila maďarská posádka.

Na budove obchodného domu v Petržalke na Farského ulici, v priestoroch, kde niekedy stáli počas 1. svetovej vojny kasárne, dal Petržalský okrášľovací spolok 15. augusta 2014 odhaliť nenákladnú pamätnú tabuľu pripomínajúcu pripojenie Petržalky k Československu. Pamätná tabuľa okrem udalosti pripomína hlavne mená a účasť francúzskych veliteľov čsl. vojenských zborov na bojovej akcii.

 

Petrzalcan: Pamätná tabuľa, 16. 8. 2014, in: www.petrzalcan.sk