Padlým učiteľom a študentom VŠE v SNP, Dolnozemská cesta č. 1

Počas Slovenského štátu na vysokých školách študovalo 2600 poslucháčov. Z nich sa až dve tretiny zúčastnili odboja a polovica SNP. Niektorí z nich vytvorili osobitnú vojenskú jednotku, známu ako Vysokoškolský strážny oddiel.
V Bratislave bola v roku 1940 založená Vysoká obchodná škola, od roku 1952 niesla názov Vysoká škola ekonomická, od roku 1992 Ekonomická univerzita. Univerzita mala v užívaní budovu na Ulici odbojárov, ktorá bola postavená na prelome 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia a komplex budov na Dolnozemskej ceste vybudovaných od polovice 80-tych do začiatku 90-tych rokov.
Pamätnú tabuľu učiteľom a študentom univerzity, ktorí zahynuli počas SNP, odhalili 16. novembra 1972 v budove na Ulici odbojárov. Na tabuli bol pôvodnejší názov univerzity VŠE. Po dokončení budov univerzity v Petržalke bola pamätná tabuľa premiestnená do budovy na Dolnozemskej ceste. V nej sa 20. októbra 1994 konalo jej znovuodhalenie za prítomnosti odbojárov, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Findru a ministra Ľubomíra Haracha.
Ako perličku môžeme spomenúť, že rozlúčka so socializmom po roku 1989 sa prejavila aj na tabuli, na ktorej upravili slovné spojenie plameň socializmu na plameň slobody.