Padlým učiteľom a študentom VŠE v SNP, Dolnozemská cesta č. 1

Počas Slovenského štátu na vysokých školách študovalo 2600 poslucháčov. Z nich sa až dve tretiny zúčastnili odboja a polovica SNP. Niektorí z nich vytvorili osobitnú jednotku, známu ako Vysokoškolský strážny oddiel.

Pamätnú tabuľu, pripomínajúcu učiteľov a žiakov bývalej VŠE padlých v SNP, odhalili 20. 10. 1994 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Petržalke za prítomnosti odbojárov, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Findru a ministra Ľubomíra Haracha.

Od roku 1992 začala Vysoká škola ekonomická používať nový názov Ekonomická univerzita. Na pamätnej tabuli je ešte jej pôvodnejší názov VŠE a tak pravdepodobne išlo len o znovuodhalenie staršej pamätnej tabule premiestnenej z budovy VŠE na Ul. Odbojárov, ktorú tam odhalili 16. 11. 1972.