Obetiam výbuchu míny - 4. 9. 1909, pravý breh Dunaja

Na petržalskej strane Dunaja oproti Žiškovej ulici je nízky pomník s pamätnou tabuľou v nemeckom jazyku. Nápis prezrádza, že tu 4. 9. 1909 zahynuli traja vojaci pri výbuchu míny. Pomník je priamo na brehu a je možné, že k nešťastiu prišlo na rieke.

A. Vyčislík uvádza, že v tomto období boli cvičenia vojenských posádok na Dunaji časté a udáva ako sídlo pionierskeho práporu č. 1 (na tabuli pionierbatalion) dnes už nejestvujúcu budovu na Štúrovej ulici.*

 

*Alojz Vyčislík: Vojenské pamiatky Bratislavy, Bratislava 1974, str. 37