Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Evanjelické lýceum - Vranovská ul. č. 2

V budove evanjelického lýcea v Petržalke na Vranovskej ulici bola 4. mája 2011 odhalená bronzová busta M. R. Štefánika. Jej autorom je sochár Ján Hoffstadter, rektor VŠVU. Donormi busty sú rodičia študentov.