Mierové zmluvy, Tyršovo nábr.

Tri mierové zmluvy po 1. svetovej vojne vo Versailles 28. 6. 1919, Saint Germain 10. 9. 1919 a Trianone 4. 6. 1920 usporiadali nové pomery v Európe, určili hranice Československa a vymedzili Slovensko geograficky a politicky.

Pamätník na mierové zmluvy odhalili spoločne premiér Robert Fico, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, starosta Petržalky Milan Vtáčnik a predseda SAV Jaromír Pastrnek na petržalskom Tyršovom nábr. 9. 6. 2010. Realizátorom  pamätníka bola Slovenská akadémia vied.  Pamätník je zložený z bronzovej plastiky predstavujúcej tri zviazané prúty – tri zmluvy a kovovej platformy s pamätnou tabuľou. Jeho autorom je akademický sochár Otto Bachorík.

V Bratislave na budove pošty na Nám. SNP je odhalená aj pamätná tabuľa trianonskej zmluve.

 

Použitá literatúra: V. Šmihula: Pamätník mierových zmlúv v Petržalke (10. 6. 2010), in: www.sav.sk