Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B

Matematik a pedagóg, organizátor vysokého školstva na Slovensku.  Angažoval sa na založení SVŠT, ktorá mala pôvodne byť v Košiciach. Jej otvorenie však zhatilo obsadenie mesta Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Škola po roku 1940 všetku činnosť preniesla do Bratislavy. J. Hronec na nej pôsobil ako pedagóg, publikoval odborné články. Pôsobil aj na Vysokej obchodnej škole, predchodkyni dnešnej Ekonomickej univerzity.  V rokoch 1945 - 1954 bol druhým predsedom Matice slovenskej.

Pri vchode do budovy Ekonomickej univerzity (Dolnozemská 1/B) je pamätná tabuľa J. Hronca z roku 1986, ktorej autorom je akademický sochár Jozef Barinka (zdroj: http://www.supissoch.sk/). Na budove je taktiež staršia zakladateľská tabuľa, ktorá bola pravdepodobne umiestnená už na pôvodnejších budovách školy.

Predchodca dnešnej Ekonomickej univerzity vznikol ako súkromná vysoká škola v roku 1940. V roku 1945 bola škola zoštátnená. Od roku 1960 sídlila na ul. Odbojárov. Komplex nových školských budov v Petržalke začali stavať v roku 1983. Budovu, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa Juraja Hronca a zakladateľská tabuľa školy, odovzdali do užívania v roku 1996. Je možné, že aj pamätná tabuľa J. Hronca mala iné pôvodnejšie umiestnenie, ak nečakala desať rokov v depozite.

Ďalší pamätník má v Bratislave aj na fasáde ŠD Juraja Hronca na Bernolákovej ulici a v Mlynskej doline na Matematickom pavilóne Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.