Jozef Juráš (1912 - 1975), kostol sv. Trojice

   Kňaz (ev. a.v.) ordinovaný v roku 1937. Redaktor Evanjelického posla spod Tatier, zúčastnil sa SNP. V roku 1947 bol na polročnom študijnom pobyte v USA. Od roku 1953 bol neustále vyšetrovaný, v rokoch 1962 až 1968 väznený, potom bol farárom v Petržalke. V roku 1972 bol prinútený odísť do penzie.

V evanjelickom kostole sv. Trojice v Petržalke odhalili 1. 5. 2012 pamätnú tabuľu J. Jurášovi. Počas slávnostného koncertu zaznela aj kantáta Igora Bázlika, ktorej scenár pripravil syn Jozefa Juráša Ján.

 

Na pamiatku evanjelického a. v. farára
JOZEFA JURÁŠA (1912 - 1975)
ktorý bol v r. 1953 a 1962 - 1968
nespravodlivo väznený pre svoju vieru.

Konfederácia politických väzňov Slovenska 2012

 

Edita Škodová: Pamiatke martýra cirkvi Jozefa Juráša, 4. 5. 2012, in: ww.ecav.sk