Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad Janka Kráľa

Romantický básnik. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, zomrel v Zlatých Moravciach. Na lýceu v Prešporku začal tvoriť v štúrovskej slovenčine. Na protest proti odvolaniu Štúra odišiel spolu s ďalšími študentmi z lýcea. Počas revolučného roku 1848 ho uväznili a neskôr odsúdili aj na smrť, ale bol prepustený. Pracoval v pozíciách nižších štátnych úradníkov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine, na hrobe má žulový náhrobok s bronzovou plastikou. Autormi náhrobku zrealizovaného v rokoch 1991-1992 sú sochár Alexander Ilečko a architekt Peter Peressényi.

Park v Petržalke od roku 1945 nesie meno Janka Kráľa. Aj preto bol predurčený na osadenie jeho sochy. Odhalili ju roku 1964. Je z bieleho mramoru v nadživotnej veľkosti, umiestnená na podstavci zo sivej žuly. Jej autormi sú akademický sochár Fraňo Gibala a architekt Štefan Imrich.